Beursspel

Individuele rechten

Individuele rechten

ING verwerkt persoonsgegevens van u. De wet geeft u een aantal rechten voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door ING.

Het gaat om de volgende rechten:

  • Het recht van inzage: u kunt uw persoonsgegevens inzien
  • Het recht op correctie: u kunt uw gegevens aanpassen
  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking vanwege persoonlijke omstandigheden
  • Het recht om bezwaar te maken tegen persoonlijke aanbiedingen
  • Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht op dataportabiliteit: overdracht van uw gegevens
  • Het recht op gegevenswissing en recht op vergetelheid: verwijdering van uw persoonsgegevens
  • Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u vragen hebben over de wijze waarop ING uw persoonsgegevens verwerkt of over bovenstaande rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sprinters.nl.

Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen we uw vraag behandelen. We kunnen u vragen om u te legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit doen we om te voorkomen dat iemand anders uw rechten uitoefent.

We streven ernaar zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek te reageren. Als we meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten we u weten hoeveel extra tijd we nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is.

In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren we u over de reden voor afwijzing.

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info%40sprinters.nl.